Bureau Bezem     Beelddenk test

                   Aanbevolen Sites ]                           

Vragenlijst
Denken in Beeld of Taal?
In deze vragenlijst Beelddenken staan 30 uitspraken.
Lees iedere uitspaak en klik de knop van je keuze aan om daarmee aan te geven wat voor jou in het algemeen van toepassing is.

© Bureau Bezem
Niets van deze test mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm
of op welke wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bureau Bezem.

1. Ik denk voornamelijk in beelden. nee soms ja
2. Ik zie snel overeenkomsten. nee soms ja
3. Ik kan me goed oriënteren in de ruimte. nee soms ja
4. Ik leer door het lezen van een tekst. nee soms ja
5. Ik houd van lezen. nee soms ja
6. Ik leer door te luisteren. nee soms ja
7. Ik kan gezichten goed onthouden. nee soms ja
8. Ik maak vaak tekeningetjes als ik luister. nee soms ja
9. Ik kan een taak beter uitvoeren als iemand het voordoet. nee soms ja
10. Ik kan mijn gedachten duidelijk verwoorden. nee soms ja
11. Ik gebruik regelmatig moeilijke woorden. nee soms ja
12. Ik vind woordspelletjes leuk. nee soms ja
13. Ik vind vaak creatieve oplossingen bij problemen. nee soms ja
14. Ik heb structuur nodig. nee soms ja
15. Ik vind dammen/schaken leuk. nee soms ja
16. Ik denk voornamelijk in woorden. nee soms ja
17. Ik heb een goed gevoel van tijd. nee soms ja
18. Ik zie details. nee soms ja
19. Ik ben gevoelig voor kleuren. nee soms ja
20. Ik voel stemmingen en sferen snel aan. nee soms ja
21. Ik ben chaotisch en/of druk in mijn hoofd. nee soms ja
22. Ik kan goed mondelinge instructies opvolgen. nee soms ja
23. Ik zie snel verschillen. nee soms ja
24. Ik heb mijn zaakjes goed georganiseerd. nee soms ja
25. Ik leer een vreemde taal het beste in de praktijk. nee soms ja
26. Ik ben een laatbloeier nee soms ja
27. Ik kan goed kaartlezen. nee soms ja
28. Ik kan goed rijtjes uit mijn hoofd leren nee soms ja
29. Ik versta een vreemde taal goed nee soms ja
30. Ik heb een goed tekstbegrip. nee soms ja
Als je alle vragen hebt ingevuld kan je de uitslag zien door de knop resultaat aan te klikken.

Aan de uitslag kunnen geen rechten worden ontleend.

De test is bedoeld om je een overzicht te geven van jouw mogelijke wijze van denken en verwerken van informatie.
Raadpleeg zo nodig een onderzoeker want de test heeft niet de bedoeling een gedegen onderzoek te vervangen.

Op de website van Beeld en Brein® is veel te vinden om je verder op weg te helpen. 

KLIK HIER OM MEER TE ZIEN

Bureau Bezem© 2007

Niets van deze test mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm
of op welke wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bureau Bezem.

 

Aanbevolen Sites ] 

Copyright © 2002 Bureau Bezem
Laatst bijgewerkt: 19-06-2018