Bureau Bezem     Faalangst test

                   Aanbevolen Sites ]                           

Vragenlijst
Faalangst?
In deze vragenlijst staan 40 uitspraken.
Lees goed iedere uitspaak en klik op de knop van je keuze, om daarmee aan te geven wat voor jou in het algemeen van toepassing is.

© Bureau Bezem
Niets van deze test mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm
of op welke wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bureau Bezem.

1. Ik voel mij op mijn gemak bij mijn klasgenoten. ja soms nee
2. Ik kan makkelijk in mijn eigen woorden een verhaal opschrijven, zodat anderen het begrijpen. ja soms nee
3. Als een leraar zegt dat we iets moeten maken, waar we een cijfer voor krijgen, dan ben ik bang dat ik een slecht cijfer zal halen. ja soms nee
4. Ik vind het moeilijk om te zeggen wat ik bedoel. ja soms nee
5. Omdat ik nogal moeilijk op kan schrijven wat ik denk, doe ik lang over bijvoorbeeld en opstel of een verslag. ja soms nee
6. Ik durf bij kinderen te gaan zitten of staan, die ik niet ken. ja soms nee
7. Ik vind dat ik duidelijk kan zeggen wat ik bedoel. ja soms nee
8. Ik zit tijdens de les vaak te praten. ja soms nee
9. Als ik klasgenoten vraag of ik mee mag doen, dan weet ik zeker dat ze ja zullen zeggen. ja soms nee
10. Ik maak me regelmatig zorgen over wat voor cijfer ik haal. ja soms nee
11. Als er thuis een kamer vol visite is, vind ik het vervelend om naar binnen te gaan. ja soms nee
12. Als ik iemand die ik niet ken een hand moet geven, dan ga ik daarna het liefst zo snel mogelijk weer weg. ja soms nee
13. Ik word verlegen als plotseling iedereen naar me kijkt. ja soms nee
14. Ik vind het moeilijk een verhaal zo te schrijven dat een leraar het begrijpt. ja soms nee
15. Ik heb in mijn klas weinig vrienden of vriendinnen. ja soms nee
16. De leraar zegt regelmatig dat ik niet op let in de klas. ja soms nee
17. Als de leraar mijn werk nakijkt, voel ik mij een beetje benauwd. ja soms nee
18. Ik vind het moeilijk om een zin zo op te schrijven dat iedereen de zin begrijpt. ja soms nee
19. Wanneer ik een beurt krijg en de klas kijkt naar mij dan vind ik dat vervelend. ja soms nee
20. Als ik in de klas werk moet doen, kan ik mijn gedachten er goed bijhouden. ja soms nee
21. Ik vind mijn klasgenoten niet zo aardig. ja soms nee
22. Ik mis vaak iets van wat er tijdens de les gezegd wordt. ja soms nee
23. Tijdens de les hoor ik bepaalde dingen niet, omdat ik aan iets anders zit te denken. ja soms nee
24. Als de leraar onverwacht zegt dat hij me wil overhoren, dan word ik daar niet nerveus van. ja soms nee
25. Als ik ergens binnen kom waar een heleboel mensen zitten, dan voel ik mij verlegen. ja soms nee
26. In de klas zit ik wel eens aan dingen te denken, die niets met de les te maken hebben. ja soms nee
27. Ik vind het vervelend om voor de klas iets te zeggen. ja soms nee
28. Als ik een groepje klasgenoten iets grappigs ga vertellen, kan ik moeilijk uit mijn woorden komen. ja soms nee
29. Ik kan goed met mijn klasgenoten opschieten. ja soms nee
30. Als leraar zegt dat hij me gaat overhoren, dan word ik al zenuwachtig. ja soms nee
31. Ik voel me in onze klas er een beetje buiten staan. ja soms nee
32. Ik vind het moeilijk om in mijn klas vrienden of vriendinnen te maken ja soms nee
33. Ik word in de klas vaak afgeleid. ja soms nee
34. Ik maak me weleens zorgen of ik over zal gaan. ja soms nee
35. Ik vind het leuk om met mijn klasgenoten om te gaan. ja soms nee
36. Als ik iets opschrijf heb ik vaak moeite om de goede zinnen te maken. ja soms nee
37. Ik zit in de klas vaak op anderen te letten. ja soms nee
38. Als ik een toets heb gemaakt, denk ik altijd dat ik het slecht gedaan heb. ja soms nee
39. Als ik me niet zo lekker voel dan durf ik aan de leraar te vragen of ik naar huis mag. ja soms nee
40. Als ik tijdens de les denk dat ik het antwoord weet, ben ik toch bang dat het fout is. ja soms nee
Als je alle vragen hebt ingevuld kun je de uitslag zien door de knop resultaat aan te klikken.

Aan de uitslag kunnen geen rechten worden ontleend.
De test is bedoeld om je een beeld te geven over jouw mogelijke faalangst.
Raadpleeg zonodig een onderzoeker want de test heeft niet de bedoeling een gedegen onderzoek te vervangen.

Op de website van STERKerSTAAN® is veel te vinden om je verder op weg te helpen. 

KLIK HIER OM MEER TE ZIEN

STERKerSTAAN© 2007

Niets van deze test mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm
of op welke wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bureau Bezem.

 

Aanbevolen Sites ] 

Copyright © 2002 Bureau Bezem
Laatst bijgewerkt: 20-06-2018